Podle zákonné úpravy, pokud nebyl k 1. lednu 2015 u vozidla zapsaný v registru nový vlastník a do půl roku nepodal žádost o zápis, je vozidlo branné jako zaniklé.

Podnět k ÚS podal Krajský soud v Hradci Králové, který řešil případ motocyklisty, jenž svůj stroj ve stanovené lhůtě nezapsal a s motorkou tak nemohl na silnici. Muž si koupil motorku 15. září 2014, o dva dny později stroj bývalý majitel odhlásil, ale muž se na úřad dostavil až v srpnu 2015. Královehradecký magistrát pak odmítl zapsat majitele do registru silničních vozidel jako vlastníka motocyklu a evidoval toto vozidlo jako zaniklé.

Majitel motorky se rozhodl bránit žalobou. Krajští soudci uznali jeho argumenty jako smysluplné a obrátili se proto na ÚS.

„Vlastnické právo žalobce k motocyklu bylo zcela znehodnoceno, neboť ten z administrativních důvodů není oprávněn svou věc užívat. Potlačeno je i jeho oprávnění s věcí disponovat, neboť sice formálně je oprávněn převést své vlastnické právo na jiného, avšak ani případný nabyvatel nebude oprávněn věc užívat,” tvrdili krajští soudci.

Zákonodárcem zvolené řešení označili za „faktické vyvlastnění“, jež představuje mimořádně závažný zásah do sféry chráněné právem na pokojné užívání majetku.

Nešlo o vyvlastnění

Jenže plénum ÚS se soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem jejich argumenty nevyslyšelo s tím, že právní úprava měla jasný legitimní cíl, aby v registru byl vždy zřejmý aktuální vlastník vozidla.

Cílem zákona bylo zpřehlednit registr a dostat z něj tisíce už neexistujících či nepoužívaných vozidel. Zákon ale podle kritiků tvrdě dopadl také na vlastníky normálně provozovaných vozidel, kteří na svou povinnost jednoduše zapomněli, aniž by to pak mohli ještě napravit.

Ustanovení podle ÚS nicméně nevedlo k odnětí vlastnického práva ani k znemožnění jeho užívání. Majitel teoreticky může opětovně požádat o zápis do registru na základě schválení technické způsobilosti vozidla nebo stroj může dát zapsat do registru historických a sportovních vozidel.