Exekutor na základě verdiktu Obvodního soudu pro Prahu 4 vymáhal pro pojišťovnu z účtu pohledávku ve výši 572 korun.

„Stěžovatelka podala návrh na zastavení exekuce, v němž uvedla, že mají s manželem z doby před vznikem manželství uzavřenou smlouvu o manželském majetkovém režimu, na jejímž základě nevzniklo společné jmění manželů, právě protože věděla o jeho velkých dluzích,“ popsal ÚS, který odmítl argumentaci obvodního soudu, že smlouva byla zapsána do veřejného seznamu až po vzniku pohledávky.

Maláčová: Nezákonné exekuce důchodců řeším nad rámec svých povinností, soudy nekonají

Jelikož verdikt obvodního soudu posvětila i odvolací instance, obrátila se žena na Ústavní soud.

„Ústavní soud v této souvislosti připomněl, že podle ustanovení § 710 občanského zákoníku platí, že součástí společného jmění jsou zásadně dluhy převzaté za trvání manželství,“ konstatoval senát se soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem.

Předpoklad poctivosti

Soudům připomněl, že účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc, nikoliv placení dluhů druhého manžela vzniklých před uzavřením manželství.

ÚS závěrem konstatoval, že ačkoliv na ženině účtu mohly být peníze jejího manžela, nemohou soudy vycházet z předpokladu „protiprávního jednání manželů namísto předpokladu jejich poctivosti“.