Ze dvou tisícovek volných obecních bytů jich bylo možné nabídnout nájemníkům jen 265, protože převážná část není způsobilá k bydlení. To je většinou zapříčiněno špatným technickým stavem. Drobnější opravy s náklady do 100 000 korun bude nutné udělat u 941 bytů, v případě 897 bytů odhadované náklady na opravy tuto částku převyšují. Do oprav bytů je tak celkem nutné vložit několik set milionů korun.

Na začátku letošního května bylo volných a nenabídnutých 567 magistrátních bytů.

Ceny bytů v Praze

Ceny bytů v Praze

FOTO: Martin Havelka, Novinky

„Z toho 250 bytů je dlouhodobě prázdných proto, že se nachází v domech, které byly určeny k privatizaci. V koalici se shodujeme, že zbavovat se prázdných bytů je nesmysl, a v tomto duchu nyní vzniká materiál, který následně musí projít zastupitelstvem. Potom tyto prázdné byty budeme moci konečně pronajmout,” uvedl radní Adam Zábranský (Piráti).

Potřební neměli šanci na byty dosáhnout

Vedení Prahy zároveň chce změnit pravidla pronájmu bytů. Podle Zábranského byla v minulosti špatně nastavena.

Krutá realita v Praze: Malý nový byt pod čtyři miliony je bez šance

„Pravidla pro podávání žádostí o byt byla nastavena tak, že skutečně potřební vůbec nemohli žádat. To nyní měníme a již evidujeme stovky žádostí, které jsou postupně vyhodnocovány,” uvedl.

Loni bylo rozestavěno 32 obecních bytů

V minulém volebním období bylo v Praze prodáno 6670 obecních bytů a obecní bytový fond se tak ztenčil o 21 procent. Aktuálně je rozhodnuto o prodeji dalších 3609 obecních bytů. Přitom bylo v letech 2015 až 2018 postaveno 217 nových obecních bytů a v loňském roce jich bylo rozestavěno 32.

Nájemné tlačí vzhůru i prostředníci

Nejvíc bytů privatizoval magistrát, a to 1383, dále pak Praha 9, 8, 3, 10 a Praha 2. Data o pražských obecních bytech budou podle Zábranského analyzována a průběžně aktualizována.