Objem pohledávek za jízdu načerno spadá do hluboké minulosti. Týká se let 1997 až 2007. Tehdy pokuty pro dopravní podnik řešila s přistiženými cestujícími advokátní kancelář Brož, Sokol, Novák.

Ty, u kterých neuspěla, pak v roce 2008 předala exekutorovi Podkonickému, aby s hříšníky zahájil exekuci. Tato advokátní kancelář tehdy za dopravní podnik uzavřela s Podkonickým smlouvu, která je podle dnešního zjištění právníků pro DPP značně nevýhodná.

Juraj Podkonický na archivním snímku

Juraj Podkonický na archivním snímku

FOTO: Profimedia.cz

Bývalý prezident Exekutorské komory dostal na stůl přes 400 tisíc pohledávek. Podkonický je začal postupně vymáhat, avšak u určitého počtu exekučních řízení se už ani jemu nepodařilo peníze za jízdu načerno získat. Dlužníci byli buď nemajetní, nebo už zemřeli.

Náklady za nevymožené pohledávky proto začal po částech fakturovat dopravnímu podniku.

DPP platit nechce

Ten mu podle usnesení dozorčí rady podniku z loňského prosince, které má Právo k dispozici, za ně vyplatil v letech 2013 až 2015 celkem dvanáct milionů korun. Během roku 2016 Podkonický vystavil podniku další tři faktury v celkové výši téměř 61 milionů korun za sto tisíc nevymožených pohledávek, což už ale DPP odmítl proplatit.

Podkonický totiž nevysvětlil, proč čtvrtinu těchto řízení zastavil. Pouze poslal hromadně tisíce faktur, a zahltil tak datovou schránku podniku.

Úrok 110 procent je nemravný, zastal se Nejvyšší soud dlužníka

Podkonický na to reagoval tak, že v březnu 2017 podal žalobu k Obvodnímu soudu pro Prahu 9, kde se případ táhne až doteď. Původně chtěl Podkonický po DPP za neúspěšné vymáhání 120 milionů korun, od čehož později ustoupil a rozhodl se soudit pouze o výše zmíněných 60 milionů a příslušenství. Do toho patří i úroky z prodlení, požadovaná částka tak každým dnem narůstá.

Právo se s dotazy obrátilo i na Podkonického, ten se o žalobě ovšem nechtěl bavit a odkazoval na mlčenlivost.

Před dohodou právníci varují

Vedení dopravního podniku nárok Podkonického rozporuje a nyní řeší, jak se k tomu postavit. Zda se dál soudit, nebo najít nějakou jinou cestu, jak mírnit dopady této v minulosti uzavřené nevýhodné smlouvy.

O ty pohledávky se vedou spory. Nemůžu říct, že uznáváme nějaké nároky a jsme připraveni něco zaplatit.Petr Witowski, ředitel DPP

„O ty pohledávky se vedou spory. Nemůžu říct, že uznáváme nějaké nároky a jsme připraveni něco zaplatit,“ řekl Právu ředitel DPP Petr Witowski s tím, že podnik hodlá hledat smírčí řešení výhodné pro obě strany.

Třetina dlužníků se před exekutory skrývá adresou na obecních úřadech

Jeho předchůdce Martin Gillar, kterého nové vedení Prahy odvolalo z funkce koncem prosince loňského roku, zamýšlel ukončit spor s Podkonickým dohodou. Návrh dohody, kterou má Právo také k dispozici, přiznává exekutorovi požadovanou částku, avšak s několika podmínkami. Například že stáhne žalobu a bude spor a vše okolo něj považovat za vyřešené.

Návrh dostala dozorčí rada podniku na stůl přesně v den, kdy Gillara ve funkci nahradil Witowski. K žádnému závěru ale zatím nedospěla.

Nárok Podkonického považují za sporný i právníci, kteří pro DPP zpracovali právní stanoviska. Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček i advokát Pavel Uhl varují před uzavřením výše zmíněné dohody, protože by mohlo být porušeno pravidlo o péči řádného hospodáře. Tím se musí DPP, jakožto firma stoprocentně vlastněná městem, ze zákona řídit.

Uhl dále smlouvu z roku 2008 s Podkonickým považuje za neplatnou a uzavření výše zmíněné narovnávací dohody kvůli tomu nedoporučuje. Deset let starou smlouvu jednoznačně označil za nevýhodnou.

„V každém systematickém vymáhání množství pohledávek je vždy určitý podíl neúspěšných pohledávek. Systémy bývají nastaveny zpravidla tak, aby zisky z úspěšně vymožených pohledávek kompenzovaly ztráty z těch neúspěšných. V tomto případě šly zisky za advokátní kanceláří a neúspěchy za klientem,“ stojí v jeho právním stanovisku.

Druhá oslovená kancelář zase mluví v případě uzavření dohody o oslabení pozice DPP vůči Podkonickému, což by se mohlo projevit v budoucnosti. Od roku 2014 vymáhají pokuty za černé jízdy pro dopravní podnik čtyři různé advokátní kanceláře.