„Je to strašné neštěstí, cítíme s těmi rodinami, které takhle před Vánoci přišly o své nejbližší. Přišli jsme se za ně pomodlit,“ řekla Právu před vchodem do poddolovaného kostela svaté Máří Magdalény ve Stonavě paní Marie, která na dopolední mši přišla i se svou dcerou a vnoučaty.

Mše za mrtvé horníky

Mše za mrtvé horníky

FOTO: Denisa Doležalová, Právo

„Přišli jsme jim vzdát hold,“ reagovali zase členové hlídky v hornických uniformách.

Památku 13 horníků, kteří ve čtvrtek zahynuli při výbuchu metanu ve stonavském dole, v kostele, který od něj leží jen několik stovek metrů, uctil při vánoční mši plný kostel lidí. V kostele byl dokonce i oltář svaté Barbory, která je patronkou horníků. U vzpomínky na mrtvé stála stráž hlídka v hornických uniformách s praporem se smuteční stuhou. Také na kostele vlály černé prapory.

Lidé přicházejí na mši za horníky

Lidé přicházejí na mši za horníky

FOTO: Denisa Doležalová, Právo

Stonavský farář Roland Manowski mši sloužil v češtině i polštině. Obec leží nedaleko polských hranic a oběťmi výbuchu je 12 polských horníků a jeden Čech.

Mše za horníky

Mše za horníky

FOTO: Denisa Doležalová, Právo

„Jsme regionem se silnou hornickou tradicí. Do stonavských rodin tato tragédie silně vstoupila, proto jsem své vánoční kázání rozšířil i o toto neštěstí a smutku rodin, kterým odešli ti nejbližší,“ uvedl farář. Ve svém kázání pak také citoval úryvky z kondolenčního dopisu, který na farnost dorazil od katovického arcibiskupa Wiktora Skworce.

Před dolem přibývají zapálené svíčky a vzkazy pro mrtvé horníky

Někteří lidé pak po mši ještě vyrazili před samotný Důl ČSM Sever Stonava, aby za oběti důlního neštěstí zapálili svíčky. Scházejí se zde i rodiny, které se vypořádávají se svou těžkou ztrátou, přijíždějí kolegové zemřelých i horníci.

Vzkazy pro mrtvé horníky před dolem

Vzkazy pro mrtvé horníky před dolem

FOTO: Denisa Doležalová, Právo

Kromě zapálených svíček před dolem leží i plyšová zvířátka, šály sportovních klubů, přání krásných Vánoc, vzkazy od dětí pro své zemřelé tatínky či báseň v polštině. V ní autor píše o tom, že znovu někdo pláče a znovu někdo nezazpívá koledy, protože 800 metrů pod zemí jim někdo zhasnul navždy světlo.

Svíčky a vzkazy pro horníky před dolem ČSM

Svíčky a vzkazy pro horníky před dolem ČSM

FOTO: Denisa Doležalová, Právo