Již méně důvěřují lidé rozhlasu (48 procent), průzkumům veřejného mínění (47 procent) a odborům (41 procent). Televizi podle průzkumu věří 40 procent dotázaných, internetu 39 procent a tisku 38 procent. Nejmenší důvěře se těší neziskové organizace, jimž důvěřuje 37 procent dotázaných, a církve s důvěrou čtvrtiny lidí.

Důvěra nad nedůvěrou převažuje vedle armády a policie rovněž u soudů, bank a průzkumů veřejného mínění. V rámci statistické chyby rovněž u rozhlasu. U odborů jsou obě skupiny vyrovnané a u zbývajících převažuje nedůvěra nad důvěrou.

Z dlouhodobějšího pohledu je u policie i armády zřetelný pozvolný nárůst důvěry.

„V případě policie pokračuje mírný nárůst důvěry, který začal v roce 2016, a aktuálně zjištěný podíl důvěřujících je vůbec nejvyšší za celou dobu sledování od roku 1994,” uvedla agentura.

Velmi vysoká je momentálně i důvěra k soudům. Vyšší byla pouze v uplynulých 24 letech pouze v roce 2014.

Média jako na houpačce

Pokles důvěry v tisk, internet i televize se po propadu, k němuž došlo v roce 2014, zastavil.

„Jak ukázalo šetření v březnu 2018, klesající trend nepokračoval, neboť podíly důvěřujících ke všem sledovaným médiím opět významně vzrostly,” konstatuje průzkum s tím, že „dle vývoje v posledních dvou letech se lze domnívat, že důvěra médiím je silně ovlivněna současným děním ve společnosti, a proto dochází k těmto výkyvům, které však nemají dlouhého trvání”.

Důvěra veřejnosti v církve se od roku 2004 pohybuje mezi 20 a 30 procenty. Nejnižší byla v roce 2012 v souvislosti s církevními restitucemi.

Průzkum proběhl od 3. do 15. listopadu a zapojilo se do něj 1104 respondentů.