ÚS konstatoval, že ve sporu o bagatelní částku 1530 korun nejsou náklady na zastoupení advokátem ve výši 12 342 přiměřené. Ve sporu šlo o přihlášení pohledávek města právě ve výši 1530 v případu oddlužení jedné ženy. Insolvenční správce Tomáš Záhumenský pohledávku odmítl jako promlčenou, následně jeho právní zástupce David Záhumenský podal žalobu, v níž pohledávku popřel.

Město v ústavní stížnosti argumentovalo, že se „insolvenční správci zcela účelově v incidenčních žalobách nechávají procesně zastoupit spolupracujícími advokáty, či dokonce rodinnými příslušníky, jen a pouze za účelem umělého generování náhrad nákladů řízení.”

„V posuzované věci Ústavní soud dospěl k závěru, že obecnými soudy přiznaná výše nákladů na právní zastoupení insolvenčního správce advokátem je v hrubém nepoměru k výši částek projednávaných v insolvenčním sporu,” stojí v usnesení, kterým soud verdikty obecných soudů zrušil a případ vrátil k novému projednání. Podle soudu mohou být náklady maximálně ve výši jednonásobku vymáhané částky.

„Jedním z požadavků spravedlivého procesu podle článku 36 a násl. Listiny základních práv a svobod je ten, aby u drobných nároků (jinak řečeno v bagatelních věcech) náklady na právní zastoupení účastníka advokátem nepřesahovaly zpravidla žalovanou částku, přičemž výjimky z tohoto požadavku jsou možné jen ve výjimečných a odůvodněných případech,” připomněl soudce zpravodaj Jan Musil.

ÚS nezpochybnil právo insolvenčního správce, který je advokátem, na právní zastoupení.