„Navrhli jsme zákaz dvojí kvality stejných značek potravin. Výrobce pak musí vysvětlovat, proč tomu tak je. Bude dobře, když tato legislativa projde v co nejtvrdší variantě. Budeme o tom jednat během ledna, února a já budu zastávat tvrdá stanoviska. Můj záměr je dostat to z trhu pryč,“ prohlásila Jourová.

Podle Jourové, která je eurokomisařskou pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví, má Evropská komise nezvratné důkazy, že stejné produkty mají dvojí kvalitu a že jsou mezi nimi neopodstatněné rozdíly.

„U dvaceti členských zemí jsme našly tyto rozdíly. Zákaz blokují země, kde to spotřebitelé necítí jako problém, jako v Německu, ve Skandinávii. Jsme už ale na takové úrovni, že se o tom bavíme se všemi zeměmi, že v některých zemích se spotřebitelé cítí jako druhořadí. V Česku to spotřebitelé cítí jako křivdu,“ konstatovala Jourová.

„V podstatě souhlasíme s tím, co prosazuje paní Jourová. Budeme bojovat za to, aby se legislativa nerozmělnila. Bavme se o obsahu masa, o obsahu koncentrátu. Týká se to nadnárodních výrobců, ne národních producentů,“ reagoval ministr zemědělství Miroslav Toman.

Ministr zemědělství Miroslav Toman

Ministr zemědělství Miroslav Toman

FOTO: Dalibor Glück, ČTK

Podle něho se už některé obchodní řetězce přihlásily k tomu, že nebudou podporovat dvojí kvalitu a potravinářská inspekce potvrzuje, že ty řetězce, které to slíbily, s tím problémy nemají.

„Bude dobře, když pravidla budou co nejpřísnější. Český spotřebitel má nárok na stejnou kvalitu jako německý spotřebitel, když si kupuje stejnou značku, stejný obal,“ souhlasil prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Na otázku, zda zákaz dvojí kvality nemůže vést ke zdražení potravin, všichni tři reagovali zamítavě. „Ke zdražení výrobků kvůli zákazu dvojí kvality nedojde. Nadnárodní výrobci jen přijdou o svoji marži, kterou si u nás dělají, nebudou si moci dovolit zdražit,“ míní Prouza.