Právníci doporučili, aby vedení radnice zakázky ještě prozkoumalo. Na otázky Práva týkající se výsledků kontroly mluvčí úřadu Jiří Bigas pouze neurčitě sdělil, že „audit IT oddělení se uskuteční podle plánu kontrol“. Ke skutečnostem vyplývajícím z loňského auditu se nevyjadřoval. Je to v krátké době už druhá kontrola, která poukázala na možné nejasnosti při zadávání veřejných zakázek na tomto úřadě.

O první Právo informovalo již před několika týdny. Týkala se odboru stavebních investic a oprav a přišla na to, že při opravách místních škol, sportovišť či revitalizace koupaliště Lhotka mohlo dojít k pletichám, korupci nebo porušení pravidel hospodářské soutěže. Tento audit dělal kontrolní odbor radnice pod vedením Jaroslavy Kulasové, která kvůli jeho závěrům již podala trestní oznámení.

Vedení úřadu s ní nesouhlasí a snažilo se, aby závěry kontroly upravila, což Kulasová odmítla. Nyní si stěžuje na to, že čelí šikaně od tajemníka úřadu Michala Kárníka. Audit IT zakázek však její podřízení nedělali, dostali ho na starosti vnitřní auditoři úřadu.

Šéf IT: Vše je v pořádku

Obě kontroly posuzovaly období, kdy radnici vedl staronový starosta a předseda zelených Petr Štěpánek. Ten je zároveň čestným předsedou občanského sdružení Oživení, které se snaží bojovat proti korupci a netransparentnosti. Ani tentokrát Štěpánek nereagoval na pokusy Práva získat jeho vyjádření k věci.

Vnitřní audit IT odboru proběhl loni. Jeho závěry poté zhodnotili právníci vně úřadu. Zaměřil se na roky 2016 a 2017, a to na zakázky malého rozsahu. Zkontroloval jich 22 v celkové hodnotě zhruba 31 milionů korun. Souvisely především s dodávkou hardwaru a softwaru a s poskytnutím servisních či analytických služeb.

Využívali jsme zakázky malého rozsahu proto, abychom dělali práci co nejefektivnějiZdeněk Pokorný, bývalý radní v Praze 4

Podle Zdeňka Pokorného, který měl až donedávna oddělení IT na Praze 4 v gesci, jsou výsledky auditu „úplně v pořádku“. Právníci, kteří jej následně přezkoumali, však upozornili na možná rizika plýtvání penězi daňových poplatníků. Doporučili, aby se tím úřad dál zabýval, ale zatím podle všeho marně.

Z výsledků kontroly vyplývá, že minimálně deset zakázek bylo zadáno za cenu těsně pod dva miliony korun, což je maximální hranice pro zakázku malého rozsahu. Od dvou milionů výše už je nutné vyhlásit otevřené výběrové řízení.

Jejich schvalování navíc prochází přes radu města, tedy vládnoucí koalici, a nikoli přes zastupitelstvo, ve kterém jsou zástupci všech stran, které ve volbách uspěly.
Je také otázka, zda nebyly rozděleny účelově, protože podle právníků se jevily jako „funkčně a časově související“. Nabídka těsně pod hranicí dvou milionů je podle odborníků varující a může být indikátorem nadhodnocené zakázky s cílem využít režim malého rozsahu co možná nejintenzivněji.

To ale Pokorný odmítá. „Využívali jsme zakázky malého rozsahu proto, abychom dělali práci co nejefektivněji. Zákon o veřejných zakázkách je špatně nastavený, kdokoliv nás může zbrzdit, házet klacky pod nohy, že nás udá na ÚOHS. U zakázek malého rozsahu jde všechno rychleji,“ argumentoval Právu Pokorný.
Podle něj jeho oddělení již prošlo pěti kontrolami z magistrátu, které údajně vždy dopadly dobře.

Šéfova bývalá firma

Sám Pokorný je v auditu zmiňovaný rovněž, a to kvůli zakázce pro společnost Proact Czech Republic, ve které před šesti lety sám působil. A opět byla těsně pod dva miliony korun. Jakékoliv současné napojení na danou firmu ale Pokorný odmítl. Ze společnosti prý odešel sám, a to na základě neshod s tehdejším vedením.

Členové kontrolního výboru úřadu po právní analýze požádali o externí audit, tajemník Kárník jim ale nevyhověl s tím, že na audit nejsou peníze. Mezitím stupňuje tlak na nepoddajnou šéfku kontrolního odboru Kulasovou. V dopise, který má redakce k dispozici, ji Kárník „varuje“ před tím, aby v zájmu udržení si své pozice již veřejně nepromlouvala o údajné šikaně, kterou má na ni on sám vyvíjet. „Jinak budu nucen navrhnout Radě městské části Praha 4 Vaše odvolání z funkce“, stojí v dopise od tajemníka.

Kulasová po medializaci výbušné zprávy například přišla o veškeré prémie. Údajně z toho důvodu, že poskytla audit tisku. Což ale není pravda. Situaci s údajně šikanovanými kontrolory prý neřeší ani starosta městské části Štěpánek, jehož Kulasová již dvakrát – vždy bezvýsledně – žádala o schůzku. Mluvčí úřadu Právu k novým skutečnostem pouze napsal, že „informace týkající se šikany jsou nepravdivé“.