Kontroloři radnice se zaměřili na 29 namátkově vybraných veřejných zakázek z let 2014 až 2016. U šestnácti z nich auditoři upozornili na údajné pochybení či problém. U některých dokonce doporučují obrátit se na policii. Přestože je protokol o výsledcích auditu tajný, redakce má dokument k dispozici.

Podle starosty Prahy 4 a zároveň čerstvého předsedy zelených Petra Štěpánka mohou být ale výsledky kontroly zkresleny. Jednomu z auditorů, který je pod zprávou podepsán a na úřadu již nepracuje, prý totiž „nedůvěřuje“. Podobně reagoval i místostarosta Zdeněk Kovářík (ODS).

Bývalý vedoucí kontrolního odboru Prahy 4 Jan Paluska, o kterém je řeč, nicméně tvrdí, že se na dané kontrole přímo nepodílel. Všechno měl prý na starost další kontrolor Pavel Fikar.

A Fikar je podle tajemníka radnice Michala Kárníka spolehlivý člověk, za jehož prací úřad stojí.

Vedení radnice se hájí i tím, že výsledky kontroly zatím nebyly připomínkovány jak přímo z odboru investic, tak z právního odboru, kterého se audit rovněž dotýká.

Starosta Štěpánek je čestný předseda občanského sdružení Oživení, které se snaží bojovat s korupcí a netransparentností. Rovněž je spoluautorem etického kodexu zastupitele. Audit jeho podřízených konkrétně kritizuje například smlouvu Prahy 4 s firmou Drymat.cz o sanaci vlhkého zdiva na Základní Škole Mendíků za zhruba 670 tisíc korun.

Tři nabídky za čtyři minuty

V průběhu výběrového řízení prý byli osloveni tři zhotovitelé z Chrudimi, přičemž všechny tři nabídky byly doručeny na podatelnu v posledním možném termínu v rozmezí čtyř minut. Ve složce nebyl ani nalezen předávací protokol.

Podobná zjištění se objevila i u zakázky týkající se opravy školního hřiště Základní školy Táborská a Poláčkova za více než tři miliony. Nabídky byly doručeny na podatelnu opět v posledním možném termínu, a to v rozmezí šestnácti minut, z toho dvě obálky byly předány po sobě v průběhu dvou minut. Opětovně nebyl nalezen předávací protokol.

„Uvedená zjištění vedou k podezření na manipulaci s veřejnou zakázkou a mohou zakládat riziko vzniku trestného činu,“ stojí v dokumentu.

Podle Kováříka, který má odbor investic na starosti, se ale o nic nenormálního nejedná. Většina nabídek údajně chodí až v poslední možný termín. Pokud prý obálky došly poštou, je možné, že je přinesl jeden pošťák.

Audit se zaměřil i na velké množství dodatečných objednávek, které byly sjednávány po uzavření jednotlivých smluv. Kovářík se nicméně brání tím, že v některých případech byly tyto kroky nevyhnutelné.

To, proč ale odbor vybral pro rekonstrukci školní kuchyně na Filosofské dodavatele, který údajně do té doby neměl žádné zkušenosti s realizací takového projektu, vysvětlit nedokázal s tím, že situaci bude muset prověřit.

Auditoři měli výtky i ke smlouvě týkající se koupaliště Lhotka, jehož revitalizace se stala jedním z hlavních Štěpánkových předvolebních slibů v minulých komunálních volbách. Podle místostarosty ale odbor investic v ničem nepochybil.