Plánované propojení dálnic se má skládat z přeložek silnic číslo 101 a 240. Jde o tři etapy, a to mezi Středokluky a obchvatem Kralup nad Vltavou, druhou etapou je samotný obchvat a třetí úsek je mezi obchvatem a křižovatkou s D8 u obce Úžice.

„Druhá etapa je ve fázi výkupů pozemků s tím, že jsou zajišťovány přeložky inženýrských sítí. Stavba bude připravena k realizaci do konce roku 2019,” uvedl Petrtýl. Protože bude nutné zprovoznění všech tří staveb najednou, předpokládá kraj zahájení prací v roce 2021, což je v předstihu s ohledem na technickou náročnost celé stavby.

Pro první a třetí etapu pokračuje dopracování dokumentace hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Po jejím projednání a vydání stanoviska, což by mělo být v první polovině roku 2019, bude pokračovat příprava projektu, zahájení prací hejtmanství předpokládá v roce 2022.

Propojení chomutovské dálnice D7 a teplické D8 má ulevit obcím v okolí Prahy od dopravní zátěže. Náklady jsou odhadovány na několik miliard korun.