„Profesor Rybka patřil k zakladatelům české diabetologie. V roce 1983 inicioval jako první v Evropě programové řešení péče o diabetiky. Tento Národní diabetologický program také koordinoval. V roce 1988 bylo jím řízené pracoviště interního oddělení jmenováno Světovou zdravotnickou organizací Spolupracujícím centrem pro studium diabetu,“ přiblížila Lipovská.

Od roku 1985 se Rybka jako hlavní vědecko-výzkumný pracovník účastnil desítek mezinárodních klinických studií. Byl členem Americké diabetologické asociace, Evropské asociace pro studium diabetu, Mezinárodní diabetologické federace, členem redakčních rad řady mezinárodních a českých odborných časopisů.

Za svou práci byl oceněn Rytířským řádem Pro Merito Melitensi, Medailí Slovenské geriatrické společnosti nebo Cenou České internistické společnosti. V roce 2015 získal stříbrnou pamětní medaili Senátu ČR a medaili Za zásluhy.

55 let na jednom pracovišti

Profesor Jaroslav Rybka byl dlouholetý lékař Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně (KNTB). V nemocnici pracoval nepřetržitě 55 let. V roce 1970 se stal přednostou Interní kliniky zlínské nemocnice a v této funkci pracoval až do roku 2001.

„Poprvé jsem se s ním setkal při svém nástupu do práce v roce 1986, kdy byla interní klinika v rozkvětu. Dokázal vytvořit výborný kolektiv lidí. Pacient u něj měl vždy prioritu a bral ho jako celého člověka. Z práce s ním čerpá mnoho lidí po celý život - z jeho přístupu, z jeho způsobu uvažování,“ přiblížil primář Kardiologického oddělení KNTB Zdeněk Coufal.

„Nepochybně odešla velká osobnost medicíny a cenný člověk,“ podotkl předseda představenstva KNTB Radomír Maráček.

Pohřeb profesora Rybky se uskuteční v úterý 10. července v 15 hodin ve zlínském kostele sv. Filipa a Jakuba.