Systém přeshraniční výměny elektronických receptů a informací o výdejích léků souvisí s projektem zavedení přeshraničních služeb eHealth. Ten by měl umožnit, aby i lékař v zahraničí mohl nahlédnout do základní anamnézy pacienta z jiného státu EU. Jde o tzv. pacientský souhrn.

„Předávání údajů z elektronického receptu a vracení informací o výdeji eReceptů umožní předepsání v jednom členském státě EU a výdej léku v jiném členském státě,“ uvedla Renata Golasíková ze SÚKL.

„Pacient v zahraničí navštíví lékárnu, kde bude lékárníkovi prostřednictvím národního kontaktního místa zpřístupněn obsah elektronického receptu, a lékárník léky vydá. Informace o výdeji odejde zpět do země vystavení eReceptu, a pokud to národní systém v dané zemi umožní, bude následně předepisující lékař o výdeji léčiv zpětně informován,“ popsala fungování systému. Náklady na jeho vývoj ze tří čtvrtin uhradí EU.

Elektronické recepty fungují od ledna a podle dat SÚKL představují 81 až 95 procent všech vydaných receptů. Za prvních šest měsíců jich bylo vydáno 29 miliónů.