Celkové příjmy, téměř 78 miliard, představují 107,01 procenta příjmů plánovaných v rozpočtu města. Město tak přijalo o více než pět miliard korun více, než očekávalo. Vyšší příjmy byly např. z výběru daní, a to zejména DPH. Po zhruba 13 miliardách pak získalo město z daně z příjmu fyzických a právnických osob.

Výdaje byly čerpány ve výši 81,94 procenta. Největší položkou byly běžné výdaje, které dosáhly asi 58 miliard korun. Výše běžných výdajů má vzestupnou tendenci - v roce 2015 byly 48,24 miliardy a o rok později překročily hranici 51 miliard.

Vyčerpána jen polovina sumy na investice

Praze se v loňském roce nepodařilo vyčerpat všechny peníze, které měla vyčleněny na investice. Celková částka 12,4 miliardy představuje asi 53,55 procenta plánované částky.

Předloni vyčerpala Praha z investic necelých 11 miliard. Nižší plnění způsobilo podle schváleného dokumentu zvýšení legislativních nároků před zahájením stavby a úprava pravidel při výběrovém řízení. Samo hlavní město vyčerpalo na investicích 68,8 procenta plánované částky, ještě o něco méně pak městské části, u kterých to bylo 38,7 procenta.

Město v loňském roce rovněž splatilo část svých dluhů. Celkový dluh Prahy nyní je 20 miliard