„Samozřejmě to jsou trpké vzpomínky, protože ty povodně, byť ta povodeň nebyla tak tragická jako v roce 2002, způsobily opravdu velké škody, a to nejen materiální, ale i morální,“ vzpomíná Miroslav Bobek.

Rozvodněná Vltava v červnu 2013 zaplavila celou spodní část zahrady. Nutné bylo evakuovat téměř všechna zvířata, která tam byla. Některá putovala do zoo ve Dvoře Králové, kde přečkala, dokud se jejich pavilón neopravil, další pražská zoo přesunula do nezaplavených částí zahrady.

Problém byl, že některá zvířata nechtěla pavilóny, na které byla zvyklá, opustit. Například gorilí samec Richard nechtěl - na rozdíl od samic a mláďat - z pavilónu odejít. Chovatelé jej proto museli nejprve uspat, načež ho odnesli k ostatním do útočiště v povodňové věži.

Evakuace zvířat ve spodní částí zoo byla provedena rychle.

Evakuace zvířat ve spodní částí zoo byla provedena rychle.

FOTO: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Výhodou tehdy bylo, že zaměstnanci zoo už předem věděli, že velká voda přijde, a tak mohli začít evakuaci relativně včas.

Rámcově se drželi evakuačního plánu, ale ve skutečnosti museli i trochu improvizovat. „Rozhodli jsme se začít s evakuací zvířat a materiálu dřív, byť tady byli také lidé, kteří říkali, že je to zbytečné. Nakonec se to ukázalo jako naprosto správné rozhodnutí a my v době, kdy se ta voda převalila přes hráz a začala zaplavovat zoo, tak už jsme byli prakticky hotovi a to nejhorší jsme měli za sebou,“ popisuje Bobek.

V době povodní tedy byla už většina zvířat z ohrožených částí pryč a většina zvířecích obyvatel tak nepřišla k úhoně. „Zahynuli někteří králíčci, kteří se utopili v norách, a někteří ptáci byli během evakuace zraněni,” říká Bobek.

Včasná evakuace také pomohla zachránit spoustu vybavení a techniky.

Celá spodní část pražské zoo byla v roce 2013 pod vodou.

Celá spodní část pražské zoo byla v roce 2013 pod vodou.

FOTO: Novinky

I když se po událostech z roku 2013 dělaly v zoo úpravy, situace s povodňovou ochranou se moc nezměnila.

„Když jsme dělali některé úpravy a opravy areálu, tak jsme se snažili to dělat tak, aby ty objekty byly vodě odolnější, třeba aby tam nebyly nasákavé izolace. Ale pravdou je, že jinak se ta situace nezlepšila. Narážím tím na to, že pořád máme povodňovou ochranu do úrovně ani ne dvacetileté vody, a my bychom potřebovali, aby byla na úrovni stoleté, nebo alespoň padesátileté vody. Kdyby taková ochrana tu byla, tak v roce 2013 jsme tady byli v suchu,“ dodává Bobek.

Video

Povodně z vrtulníku 2013 (Zdroj: Novinky)