„Nejnovější údaje zpracované Státním zdravotním ústavem potvrzují, že přetrvává plošná chřipková epidemie na celém území ČR. Cirkulují oba typy virů, tj. jak chřipky typu A, tak i chřipky typu B, a to s převažujícím podílem chřipky typu B,“ uvedla v pátek hlavní hygienička Eva Gottvaldová.

Počty nemocných ve srovnání s předchozím týdnem vzrostly bezmála o desetinu. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán u lidí mezi 25 a 29 lety, a to v celé republice kromě Prahy a Jihomoravského kraje.

Nejvyšší nemocnost je hlášena z krajů Libereckého, Moravskoslezského, Středočeského, Jihočeského a Pardubického.

Lidé by měli dodržovat základní hygienická pravidla, jako je kýchání do kapesníku a mytí rukou. V případě nákazy by měli zůstat doma a infekci nešířit.

Podle hygieniků je plošná chřipková epidemie v celé Evropě, nicméně v některých státech (Francie, Španělsko, Portugalsko, Itálie) již začaly počty nemocných klesat.