„Jedná se o nabídky kombinace neregistrovaných léčivých přípravků deklarujících přítomnost látek mifepriston a misoprostol. Nabídky jsou zpravidla ve slovenštině a jsou cílené na ženy v České republice a Slovenské republice,” upozornil SÚKL s tím, že obě látky se sice používají k farmakologickému ukončení těhotenství, ale pouze ve zdravotnickém zařízení po nezbytné gynekologické prohlídce.

Laik není s to posoudit svůj zdravotní stav a žena sama nemůže seznat, zda se nejedná o mimoděložní těhotenství, připomněl ústav.

Pokud by žena tyto přípravky zakoupila a užila za účelem nelegálního potratu, hrozí jí závažné zdravotní komplikace, jako je masivní krvácení, úporné zvracení, křeče, nevolnost, vznik infekce či další nežádoucí účinky.

„V souvislosti s neschváleným způsobem ukončení těhotenství (zavedením misoprostolu do pochvy) byly hlášeny smrtelné či život ohrožující případy toxického a septického šoku, infarktu myokardu a těžké hypotenze,” varoval SÚKL.

Pokud se pacienti s podobnými nabídkami setkají, měli by SÚKL kontaktovat.