Děvče bylo v předškolním věku ve střídavé péči obou rodičů. „Řízení o změně formy péče bylo zahájeno v době, kdy nezletilá byla předškolního věku a měla být zapsána do první třídy základní školy,” popsal Ústavní soud. Děvče bylo zapsáno do dvou základních škol s tím, že bude navštěvovat jednu z nich podle toho, kterému z rodičů bude svěřena soudem do péče.

KOMENTÁŘ DNE:
Očima Saši Mitrofanova: Srážka aligátora s čápem

Jelikož řízení nebylo ukončeno a loni v září měla dívka nastoupit do obou základních škol, začala soudní anabáze, která pokračovala i u správních soudů a skončila až ústavní stížností.

Soudci připomněli, že justice má dbát především zájmů dívky, „kterým je zajištění stálého prostředí”.

„Sledují vlastní zájmy“

Jak dále stojí v usnesení, právě zmiňované stálé prostředí „jí lépe pomůže udržet si odstup od probíhajícího konfliktu rodičů, kteří především sledují své vlastní zájmy a dopady svého jednání na nezletilou si v lepším případě neuvědomují”.

Odvolací soud, jemuž se případ nyní vrátí, bude muset bezodkladně rozhodnout.  „Obecné soudy by zároveň měly zvážit, zda nejsou splněny předpoklady pro nařízení předběžného opatření o výlučné péči jednoho z rodičů tak, aby nezletilá mohla navštěvovat základní školu v místě bydliště jednoho z nich,“ stojí v usnesení, které naznačuje, že ačkoli cesta ke konečnému verdiktu justice může být ještě dlouhá, dítě by mělo mít určité jistoty.