Každý pyrotechnický výrobek, který je v prodeji musí být označený schvalovací značkou, registračním číslem, kategorií, která určuje věk, od kterého se pyrotechnika může prodávat. „Dále by na obalu měla být uvedena gramáž, rok výroby a nesmí být překročena doba použitelnosti. Také název, výrobce, a hlavně český návod,“ sdělil Novinkám inspektor z Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, který nechtěl zveřejnit svoji identitu.

U jednoho druhu zboží byla odhalena prošlá záruční lhůta.

U jednoho druhu zboží byla odhalena prošlá záruční lhůta.

FOTO: Novinky

K porušení zákona došlo během páteční kontroly u dvou druhů zboží. „U jednoho výrobku došlo k přesáhnutí doby použitelnosti. Poté jsme nalezli pyrotechniku, která nebyla označena schvalovací značkou CE,“ pokračoval inspektor a dodal, že za tyto přestupky bude následně prodejci uložena pokuta.

Výrobky zábavní pyrotechniky jsou rozděleny do čtyř kategorií, a to podle nebezpečnosti. Nejvyšší stupeň ohrožení je kategorie F4. „Objevili jsme zde také petardy a ohňostroje označené F4, nicméně prodejce má osvědčení k tomu, aby tuto pyrotechniku mohl prodávat. Problém by mohl nastat až ve chvíli, kdyby přišel kupující a nebyl by řádně poučen, jak s takovou kategorií zacházet a neměl by oprávnění k zakoupení tohoto zboží,“ dodala tisková mluvčí Celního úřadu pro hlavní město Prahu Ivana Kurková.