Ústavní soud obecným soudům vytkl, že se „důsledněji nevypořádaly se skutečností, že mezi rodiči nezletilého existovala dohoda o péči a styku s otcem, která byla také fakticky realizována”. Naopak tuto dohodu svým verdiktem narušily.

ÚS poukázal na to, že pokud se soudy zaklínaly zájmem dítěte a tvrdily, že „široký styk stěžovatele s nezletilým prospěje vývoji dítěte”, a následně rozhodly, tímto způsobem, „je jejich závěr rozporný a excesivní”.

Velkou pozornost pak ÚS věnoval období Vánoc, kdy původní dohoda rodičů počítala s tím, že jeden rok stráví hoch svátky u matky, další u otce.

„Například představa, že období od 26. 12 do 28. 12. pokrývá období Vánoc, je iluzorní. Má-li být styk nerezidentního rodiče upraven přiměřeně, je nutné, aby měl možnost být s dítětem i na Štědrý den – obdobně jako matka dítěte,” stojí v odůvodnění soudce zpravodaje Jaromíra Jirsy.

Jirsa zároveň připomněl, že soudy by měly svou pozornost zaměřovat i na další svátky a prázdniny

„Styk obou rodičů lze upravit tak, aby mohli o syna rovnoměrně pečovat v režimu „lichý a sudý rok“ o jarních i podzimních prázdninách, Velikonocích či dalších státem uznávaných svátcích,” dodal.