K zajištění kontrol na hranicích o celkové délce 2319 kilometrů by bylo nutné mít 10 876 policistů, vojáků a celníků a 844 vozidel. Armáda přitom může podle posledních dostupných údajů najednou poskytnout policii jen 2000 vojáků z 3512 potřebných. Celní správa pak může dát k dispozici pouze 240 celníků z 724 potřebných.

„Pro případ déletrvajícího tzv. znovuzavedení je dále potřeba počítat s dalším nárůstem potřeby posil,“ uvádí zpráva. Pokud by kontroly měly trvat déle než třicet dnů, pak bude potřeba ještě o 1800 lidí vyšší.  Policie s armádou a celníky od roku 2015 prověřovala, zda by zvládli kontroly na přechodech s Rakouskem, Německem, SlovenskemPolskem.

Cvičení ukázala, že v těchto jednotlivých případech by to společnými silami dokázali. Ale na všech úsecích po celé délce hranice na to policie už síly neměla. Česko za dobu své samostatné existence od roku 1992 zatím k takovému opatření sáhnout nemuselo.

ČR není cílovou zemí pro migranty, ale je zemí tranzitní, přes kterou se snaží projít dál na západ. Nejvíc nelegálních migrantů bylo v Česku podle Cizinecké policie zachyceno v roce 2015, kdy jich bylo 8563. Loni to bylo 5261 osob.

Plány jsou připravené

„Nelegální migrace prochází živelným vývojem a v budoucnu nelze vyloučit změnu některé z migračních tras způsobem, který situaci v ČR ovlivní mnohem více než doposud,“ tvrdí zpráva. Policie proto spolu s armádou a celní správou připravila tzv. operační plány ke společnému postupu při dočasném zavedení ochrany vnitřních hranic. Tedy hranic, které nejsou vstupem do schengenského prostoru.

Rok starý zákon o ochraně státních hranic umožňuje vládě přijmout opatření od kontroly vytipovaných osob až po systematickou kontrolu tak, jako tomu bylo před vstupem ČR do schengenského prostoru koncem roku 2007. Zpráva o cvičeních uvádí, že plánované síly policie, armády a celníků jsou dostatečné a určená stanoviště byly schopné obsadit hraniční stanoviště nejdéle během pěti hodin.

Problém by mohl ale nastat, kdyby bylo třeba udělat opatření ve stejnou dobu na celé hranici.  „Nasazení uvedených sil a prostředků na všech úsecích zároveň by však za stávající situace nebylo možné zajistit,“ uvádí dokument.

Chybí i signál

Při cvičeních vyplavaly nedostatky, které zpráva shrnuje. Vláda ji má mít na stole na svém prvním povolebním jednání v pondělí. Nejčastěji zmiňovaným je nedostatečné pokrytí rádiovým signálem i signálem GSM v blízkosti hranic. Podle zprávy je bez signálu nyní jedenáct přechodů do Rakouska, Německa a Slovenska a také některé úseky zelené hranice.

Krajská ředitelství policie s výjimkou ústeckého nemají mobilní operační středisko, které by bylo možné přesunout k řešení mimořádných situací. To se dá uložit do dvou kufrů a vnitro plánuje nakoupit jich 16. Chybí také mobilní vybavení pro zázemí, jako jsou mobilní odbavovací buňky, osvětlení či hygienická zařízení.

U hranic není ani dost vhodných míst, kam umístit odbavovací stanoviště. Nedostatek je i dopravních značení pro přechodné úpravy provozu. Chybějí i koncová zařízení umožňujících daktyloskopickou prověrku v informačních systémech. Navíc bude nutné řešit i nedostatek ubytovacích kapacit pro posily.

Přes hranice jen někde a někdy

Pokud by se opět zavedly kontroly, pak by se stanovilo, že hranici lze překračovat jen na určených místech a v určitou dobu. Zpráva uvádí hraniční přechody, které přicházejí v úvahu. Na hranicích s Polskem je to 38 míst, se Slovenskem 20, s Německem 48 a s Rakouskem 19 míst. Podle zprávy je ale nutná aktualizace seznamu.

Problémem by nebyla ochrana pěti velkých mezinárodních letišť, které jsou nyní jedinými hraničními přechody do ČR, kde jsou inspektoráty Cizinecké policie. I ty ale také nemají dost lidí. Pokud by musely posilovat, pak by policisté chyběli jinde, upozorňuje zpráva s tím, že i zde by museli pomoci vojáci či celníci. Problém ale může nastat podle zprávy na ostatních 73 letištích, odkud lze letět do zemí Schengenu.

V roce 2015 tudy prošlo 9000 osob, k jejich odbavení se ale muselo vyjet 730krát. To představuje auto s dvoučlennou policejní hlídkou, vybavené mobilní technikou. Kdyby se muselo vyjíždět ke každému odbavení, zvýšil by se počet výjezdů až o 60 procent.  Řešením by podle zprávy byla povinnost překračovat vzdušné hranice jen na mezinárodních letištích.