"Po poruše unikající voda způsobila částečné poškození a znečištění chodníků a znečištění komunikací a zelených ploch v okolí vodovodního řadu. Došlo k přerušení dodávky vody v lokalitě Olomouc - Nová ulice, a to v ulicích I.P.Pavlova, Bacherova, Thomayerova a Mošnerova," informovala Právo mluvčí akciové společnosti Středomoravská vodárenská Alena Kroutilová.

Oprava poškozeného potrubí byla podle ní ukončena v 11.15 hodin a ve 12.00 hodin byla v plném rozsahu obnovena dodávka pitné vody všem odběratelům.

Příčinou poruchy bylo prasklé litinové potrubí DN 200 mm. "Společnost Středomoravská vodárenská se omlouvá všem, kteří byli mimořádnou situací dotčeni," dodala mluvčí.