Nejmenovaný politický subjekt, který kandiduje ve volbách, porušil povinnosti tím, že neoznačil propagační leták informacemi o zadavateli a zpracovateli, řekl v pondělí předseda úřadu Vojtěch Weis.

Kdo pokutu dostal, však neuvedl. Úřad nechce podrobnější informace zveřejňovat do doby, než budou vyhlášeny konečné výsledky voleb.

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí začal fungovat letos. Nedávno zahájil první vlnu několika správních řízení, která souvisejí s říjnovými volbami do Sněmovny. Nyní rozhodl o prvním z nich, u kterého se potvrdilo porušení pravidel vedení volební kampaně.

„S ohledem na skutečnost, že je správní řízení neveřejné a rozhodnutí může být napadeno správní žalobou a že není ambicí úřadu zasahovat do volební kampaně nad rámec zákonných povinností, zejména pak volební kampaň ovlivňovat, nebude úřad do vyhlášení konečného výsledku voleb zveřejňovat podrobnější informace,” uvedl Weis.

Nízká škodlivost i přiměřený trest

Leták se objevil jako inzerce v příloze dvou týdeníků a v celostátním deníku. Kandidující subjekt však nezajistil na letáku informace o zadavateli a zpracovateli. Byl přitom označený názvem i zkratkou obviněného subjektu.

„Současně se jednalo o volební kampaň ve vlastní prospěch. Domníváme se, že výše pokuty dostatečně zohledňuje nižší společenskou škodlivost přestupku v kontextu možného rozsahu pokuty od 10 tisíc do 100 tisíc korun a současně plní i preventivní funkci správního trestu,” uvedl Weis.

Subjekt musí zaplatit pokutu 19 tisíc korun a uhradit náklady řízení ve výši 1000 korun. Proti rozhodnutí úřadu nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení. Lze jen podat správní žalobu ke Krajskému soudu v Brně. Podání žaloby však nemá odkladný účinek.

Volby se budou konat 20. a 21. října.