Novela upravuje normu z roku 2009, která stanovila, že lidé měli nárok na desetinásobek ceny nemovitostí, stanovené podle příslušných vládních nařízení a vyhlášek z let 1947 až 1959. Maximální částka činila dva milióny korun pro jednotlivce či jeden majetek.

Poslanci usilovali o novelizaci normy kvůli úzkému okruhu osob, které se o odškodnění mohly ucházet.

Původně mohli o odškodnění žádat původní majitelé a jejich manželé či děti, nově se k nim připojují také někteří vnuci původních majitelů. Když jejich rodiče podali žádost, ale úspěšného vyřízení se nedožili, mohou v jejich snaze pokračovat.

Ze zákona
Zemřelo-li dítě oprávněného před uplynutím lhůty, „jsou oprávněnými osobami jeho manžel a jeho děti, každý z nich stejným dílem, pokud jsou ke dni účinnosti tohoto zákona občany České republiky, a zemřela-li některá z těchto osob, její děti, pokud jsou ke dni účinnosti tohoto zákona občany České republiky. Není-li těchto osob, je oprávněnou osobou dědic zemřelé oprávněné osoby povolaný zůstavitelem na základě závěti nebo jiného pořízení pro případ smrti, pokud je ke dni účinnosti tohoto zákona občanem České republiky.“

„Chtěl bych poděkovat za vnuky těch oprávněných osob, které se sice dožily podání žádosti o odškodnění, ale v mezidobí zemřely, ” uvedl po hlasování jeden z iniciátorů novely poslanec ODS Vladislav Vilímec, podle něhož jde o 37 případů.

Podkarpatská Rus byla součástí Československa od roku 1919. K Sovětskému svazu byla připojena po druhé světové válce v červnu 1945 na základě smlouvy mezi Československem a SSSR. Nyní je součástí Ukrajiny.