„Já bych samozřejmě usnesení navrhl, ale nechci riskovat, víte co. Já to nechci říkat tady před lidma, protože bysme měli ostudu,” přiznal po debatě o financování školství poslanec TOP 09 František Vácha.

„Já vám děkuji za konstruktivní přístup,” ocenil postup místopředseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO), který si byl stejně jako Vácha vědom toho, že k hlasování by nemohlo dojít, neboť Sněmovna je usnášeníschopná v případě přítomnosti alespoň třetiny poslanců.

Při další Váchově interpelaci se situace opakovala. „Je nás tady 55, víme, že by nás tady mělo být 67. Já samozřejmě nebudu přicházet s nějaký usnesením,” dodal poslanec a jen mimo záznam konstatoval, že s odpovědí na svou interpelaci nesouhlasí.