Slávka Peroutková, za svobodna Fenclová, se narodila 9. listopadu 1922 v Trutnově. Pocházela z pražské podnikatelské rodiny Fenclových, její strýc Antonín například provozoval slavnou Smíchovskou arénu.

Po druhé světové válce se seznámila s novinářem Ferdinandem Peroutkou a v roce 1948 za ním s velkými peripetiemi emigrovala do Londýna a následně do USA. V roce 1955, po smrti druhé Peroutkovy ženy, se stala jeho ženou třetí. Pracovala jako písařka, hlasatelka a občas jako rozhlasová herečka v Rádiu Svobodná Evropa.

Martin Groman hlásí, že dnes zemřela Slávka Peroutková (nar. 1922), třetí žena Ferdinanda Peroutky. Do poslední chvíle,...

Zveřejnil(a) Pavel Kosatík dne 13. srpen 2017

Do Českosloveska se vrátila po revoluci v roce 1989.

Slávka Peroutková se významně podílela na vzniku Peroutkovy expozice v Památníku Karla Čapka ve Strži. V polovině 90. let stála u vzniku Ceny Ferdinanda Peroutky, která oceňuje práci českých novinářů.

O svém muži napsala knihu Muž přítomnosti, která nejprve vyšla u Škvoreckých ve vydavatelství Sixty Eight Publishers a v roce 1995 v Nakladatelství Lidové noviny pod názvem Deníky, dopisy, vzpomínky.

V roce 2005 vyšly její paměti pod názvem Třetí ženou svého muže - Třiatřicet let s Ferdinandem Peroutkou.