„Průměrná výše srážky z důchodu ke konci června činila 2000 korun a průměrný věk důchodce s exekucí byl 61 let,” popsala mluvčí.

V Ústeckém kraji má exekuci každý dvacátý penzista či penzistka, v Karlovarském a Libereckém pak zhruba každý pětadvacátý.

Srážky provádí ČSSZ ze starobních, invalidních i pozůstalostních důchodů. Srážky z důchodu mohou být ukončeny až po splacení dluhu včetně úroků a nákladů řízení, případně na základě rozhodnutí subjektu, který o exekuci rozhodl.

Častěji než starobním důchodcům sráží správa část penze důchodcům invalidním. Z nich má exekuci na důchod v Česku zhruba každý čtrnáctý, v Ústeckém kraji je to dokonce každý

Důvody exekučních srážek z důchodů jsou podle ČSSZ různé. Dluhy často vznikají na prodejních zájezdech, při nákupu dovolené, v důsledku neplacení výživného, nesplácením půjček nebo ručením za ně. Za částí nařízených exekucí stojí drobné dluhy v řádu několika stokorun, jako jsou např. pokuty dopravnímu podniku nebo městské policii, poplatky obcím za svoz odpadu či penále zdravotním pojišťovnám.

Počet výplat důchodů s exekuční srážkou
200630 858
200735 223
200840 718
200946 121
201051 184
201160 874
201267 614
201370 997
201475 315
201579 991
201685 028
2017*87 971
*k 30. 6. 2017
zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Ke konci června pobíralo starobní důchod 2 396 032 osob. Průměrná výše penze byla 11 807 korun.