Jako své priority Starostové uvedli odpovědnost vůči mezinárodním partnerům, zjednodušení právního řádu a vzdělanou společnost. Konkrétně třeba chtějí přidat učitelům, kteří by mohli brát až 130 procent průměrné mzdy.

Více peněz navrhují dát také na obranu. „Co se týká obrany, neplníme závazky vůči našim spojencům. Místo dvou procent (země NATO se zavázaly přispívat na obranu minimálně dvěma procenty HDP - pozn. red.) dáváme do obrany něco kolem procenta,“ prohlásil volební lídr STAN Jan Farský.

Část navýšeného rozpočtu obrany by Starostové směřovali do rozšíření vojenského školství. Farský nastínil, že by mohla vzniknout úplně nová vojenská škola, kde by se kromě vojáků vzdělávali také technici či lékaři.

Posunutí EET

Program také počítá se zjednodušením právního řádu, zrychlením rozhodování soudních a správních orgánů nebo s rozvojem e-Governmentu. „Chceme veřejnou správu, která občana neobtěžuje, ale vychází mu vstříc. Chceme propojit informace, aby občan nemusel poskytovat údaje více než jednou,“ vysvětlovala poslankyně Věra Kovářová.

STAN by také rádi odsunuli třetí a čtvrtou vlnu elektronické evidence tržeb. Rušit celé EET však zatím nechtějí, nejprve je podle nich třeba udělat analýzu, jaký má evidence přínos.

Na dotaz, kde na to všechno plánují vzít peníze, Farský odpověděl, že především ve zjednodušení státní správy.

„Co se týká financí, tak náš stát funguje neuvěřitelně neefektivně. Když se zjednoduší státní správa, bude to levnější. Když se podaří zjednodušit agendu úředníků, jejich místa budou zbytná. Na tom dokážeme ušetřit desítky miliard,“ prohlásil.