„Soud prvního stupně velmi správně vystihl, že pro rozhodnutí soudu je významný stav, který je zde dán v době jeho rozhodnutí (...). Pokud v průběhu řízení došlo k tomu, že výtěžek ze sbírky byl na základě správního rozhodnutí vydán magistrátu, pak v okamžiku rozhodování soudu už není možné uložit žalovanému povinnost, aby sbírkové peníze vydal žalobkyni,” vysvětlila předsedkyně odvolacího senátu pražského městského soudu Jana Knotková důvod pro zamítnutí žaloby.

Podle pravomocného rozhodnutí navíc musí Kiňová uhradit klubu náklady vynaložené na právní zastoupení v odvolacím řízení, které činí 26 800 korun. Peníze soud klubu přiznal proto, že Kiňová řízení svým odvoláním bezúčelně protahovala i poté, co peníze ze sbírky už obdržela.

Sbírku na podporu životních nákladů paterčat vyhlásil a organizoval klub, s nímž však Kiňová po neshodách ukončila v lednu 2015 spolupráci. Sbírka pak byla na žádost advokátky Kiňové Kláry Samkové uzavřena a zbylo v ní 616 tisíc korun.

Rodina kvůli magistrátu nepobírá sociální dávky

„Tím, že došlo k darování částky magistrátem, se ty peníze staly započitatelným příjmem. Mé klientce jsou tak zastaveny veškeré sociální dávky,” nastínila argumenty protistrany advokátka Kiňové Klára Samková. „Soud se fatálně mýlí. Klub peníze převedl magistrátu neoprávněně,“ uvedla Samková a dodala, že ředitelka klubu převedla peníze na magistrát „kvůli osobní mstě”.

Klub tvrzení odmítl. „Žalobkyně peníze fakticky dostala, o žádné nepřišla. Žalovaná strana peníze převedla plně v souladu s právem, protože jednala na základě pravomocného rozhodnutí magistrátu,” podotkl advokát organizace Robin Sedláček.

Podle Samkové je však nyní situace v rodině taková, že otec usilovně shání zaměstnání a matka má stále zdravotní potíže. Kiňovou z jednání omluvila kvůli hlídání dětí.

Právnička poukazovala na to, že její klientka je nyní magistrátem smluvně vázána k tomu, aby peníze využila pouze ve prospěch svých dětí. „Z těchto peněz by nesměla platit svoje jídlo, jídlo otce dětí, jídlo nejstaršího syna, stejně jako všechny ostatní potřeby vztahující se k ostatním členům domácnosti,” uvedla. Jako jedinou možnost k urovnání situace tak Samková viděla to, že by klub vyplatil Kiňové celou částku a Kiňová by vrátila magistrátu dar v plné výši. „Tak se alespoň do budoucna zabrání tomu, aby moje klientka přicházela o dávky,” prohlásila.

Zdravá paterčata Tereza, Alex, Martin, Michael a Deniel se narodila 2. června 2013 císařským řezem v podolské nemocnici v Praze. Všechny děti se dostaly na svět za pět minut. Šance na vznik pětičetného těhotenství spontánní cestou je jedna ku 48 miliónům. Na celém světě žije zhruba 800 paterčat, spontánně z nich bylo počato více než 130.