Původně plánovalo ředitelství silnic začít intenzivně měřit na opravených úsecích dálnice D1 na Brno od letošního jara. Předchozí tendr na kamery ale musela organizace začátkem ledna zrušit kvůli problému v zadání zakázky, která byla definována příliš obecně a nebyla jasná technická specifikace.

ÚOHS však s novou podobou zakázky nesouhlasil, neboť technickými parametry odpovídal pouze router Cisco, jehož dodavatel tím byl zvýhodněn před ostatními.

V tendru za 25 miliónů korun pak ŘSD poptávalo pět sad kamer pro úseková měření. Ty umějí po projetí automobilu měřeným úsekem automaticky vypočítat rychlost vozidla a tyto informace předat policii a příslušným obcím s rozšířenou působností.

V současnosti ŘSD měří rychlost zatím na úseku mezi Psáři a Souticemi.