Stanovení hranice odchodu do důchodu na 65 let bude v budoucnu moci přehodnocovat kabinet v závislosti na prodlužování věku dožití. Nyní takováto hranice stanovena není.

Důchody by se měly nově valorizovat o polovinu místo nynější třetiny růstu reálných mezd a o růst cen zboží, které důchodci kupují. Jak připomněla ČTK, tato míra inflace by se využila pro výpočet v případě, pokud by byla pro penzisty výhodnější než současný obecný růst cen.

Příští rok by se měly penze v průměru zvýšit o zhruba 500 korun.