Jestliže spokojenost s členstvím deklarovala třetina lidí, 35 procent má neutrální postoj a 30 procent je nespokojeno. Zbývající neměli názor.

„Podíly českých občanů, kteří jsou s členstvím naší země v EU spokojeni i nespokojeni, jsou tak téměř vyrovnané, na rozdíl od loňského roku, kdy podíl nespokojených významně převažoval,” konstatuje průzkum a připomíná, že podíl „spokojených” narostl o sedm procentních bodů.

Na dotaz, zda by ČR měla být členem EU, v dubnu kladně odpovědělo 60 procent dotázaných. Dalších 29 procent má opačný názor a devět procent neví.

 Měla by být ČR členem EU? (v procentech)
 anoneneví
 4/2017602911
 4/2016513910
 4/201259329
zdroj: CVVM

„V porovnání se situací před rokem vyjádřilo názor, že máme být součástí EU, o devět procentních bodů více respondentů. Naopak tvrzení, že ČR nemá být členem EU, podpořilo proti loňskému roku o 10 procentních bodů méně dotázaných,” připomněla agentura.

Na občanství Evropské unie je hrdá třetina lidí, zatímco 57 procent dotázaných hrdost nepociťuje. Přesto se alespoň někdy cítí být českým i evropským občanem 57 procent lidí. Takovýto pocit nezažívá 39 procent lidí.

Obecně proevropské postoje vyjadřují především lidé s dobrou životní úrovní a vysokoškolským vzděláním. Jde rovněž o mladé lidi do 29 let a voliče pravice. Průzkum se uskutečnil od 3. do 14. dubna a zapojilo se do něj 1033 respondentů.