Okresní soud v Kolíně svým rozsudkem označil darovací smlouvu, kterou Mašín statek na své tehdy nezletilé děti Josefa, Ctirada a Zdenu převedl, za neplatnou. Český stát ani jeho předchůdci tak nebyli stranou smlouvy a celá záležitost se týká výlučně rodiny Mašínových.

„Státní pozemkový úřad tímto zároveň respektuje přání Zdeny Mašínové, jednak aby odvolání nebylo podáno, jednak aby se věcí nezabývala vláda a v neposlední řadě aby bylo vyčkáno na výsledky dědického řízení po gen. mjr. Josefu Mašínovi,“ vysvětlila rozhodnutí ředitelka Svatava Maradová.

Soud před časem potvrdil, že hrdina protinacistického odboje byl v době úmrtí v roce 1942 majitelem statku a na potomky jej převedl pod tlakem nacistů.

Mašínové se před časem zastal i Ústavní soud, který konstatoval, že justice porušovala její práva. Připomněl Mašínovu roli v odboji a dodal, že rodina, která chce z nemovitosti vybudovat památník, se o majetek postará nepochybně lépe nežli stát.