Původní profesí ekonomka patřila v 60. letech mezi aktivní spolupracovníky reformního týmu Oty Šika.

Ve volbách roku 1964 byla zvolena do Národního shromáždění ČSSR za Středoslovenský kraj. V něm zasedala až do konce volebního období parlamentu v roce 1968.

Po federalizaci Československa usedla roku 1969 do Sněmovny lidu Federálního shromáždění, ale v říjnu 1969 byla zbavena mandátu, propuštěna ze zaměstnání a opakovaně vyslýchána StB. Své názory ale neodvolala a udržovala styky s dalšími, kteří hlasovali proti okupaci sovětskými vojsky.

Po sametové revoluci se nakrátko vrátila do parlamentu. Byla také členkou komise pro odchod sovětských vojsk z Československa, kterou vedli Josef Macek a Michael Kocáb.

Prezident Miloš Zeman jí udělil v roce 2014 medaili Za statečnost. V té době obdržela od Nadace Charty 77 i Cenu F. Kriegla za zásluhy v boji za lidská práva a občanské svobody, národní nezávislost a demokracii.