Cílem předlohy je zabránit kriminalizaci komunálních a regionálních politiků za to, že například pozemky pro stavbu rodinných domů neprodali za nejvyšší cenu. Normu nyní dostane k projednání Senát.

Novela zachovává povinnost obcí a krajů využívat majetek účelně a hospodárně v souladu s jejich zájmy a úkoly. Porušení této povinnosti by ale nově nemělo být rozhodnutí o majetku, „které sleduje jiný důležitý zájem, který je řádně odůvodněn”.

Právě kvůli obecnosti této formulace změnu odmítla vláda.