Šlo o dlouhodobý pronájem bývalé celnice v Alžbětíně, který získala společnost T.G. Radnice ji vybrala i přesto, že ze všech zájemců nabídla nejnižší nájemné. Podle zjištění Práva dělá rozdíl mezi nabídkou vítězné firmy a dalším zájemcem více než 30 miliónů korun za dobu dvacetiletého pronájmu.

Jednotlivé nabídky posuzovala pětičlenná hodnotící komise v čele se starostou města Michaelem Šnebergerem (ODS). Do výběrového řízení se přihlásilo pět firem, u třech z nich komise jejich nabídky rovnou shodila ze stolu jako spekulativní, sledující své víceméně skryté zájmy.

Rozhodovala tak mezi společnostmi Travel Free a již zmiňovanou T. G. Ta zvítězila i přes propastný rozdíl mezi oběma firmami v nabízené částce za pronájem: Travel Free nabízel ­téměř dva milióny ročně, firma T. G. 400 tisíc ročně.

Seriózní nabídka

Komise své rozhodnutí zdůvodnila mimo jiné tím, že pokud by se stala nájemcem firma Travel Free, která už jedno obchodní centrum v těsné blízkosti celnice provozuje, došlo by tím k silné obchodní hegemonii.

„Není v zájmu města vlastním přičiněním přispívat k takovýmto nežádoucím socioekonomickým jevům. V zájmu města je naopak podporovat konkurenci a všestrannou pestrost podnikatelského prostředí, kdy tyto atributy fungujícího tržního prostředí budou pro město v konečných důsledcích znamenat větší přínos,“ uvádí komise v protokolu o hodnocení nabídek, který se Právu podařilo získat.

Nabídku firmy Travel Free ale hodnotí komise jako seriózní.

„Tato společnost by nepochybně byla schopná zajistit ­vysokou kulturu prodeje a realizace jejího podnikatelského ­záměru by byla pro město obohacením. V tom však ambice a možnosti této společnosti končí a nelze od ní očekávat žádný myšlenkový a hodnotový přesah. Výběrem její nabídky by se město připravilo o všestrannější využití potenciálu objektu celnice a přilehlých pozemků,“ konstatovala dále komise.

Naopak u nabídky společnosti T. G. bez ohledu na nižší výši nájemného vyzdvihla její komplexnost. „V případě této společnosti lze hovořit o příchodu skutečně nového hráče, který trh oživí a bude důstojnou konkurencí dosavadnímu maloobchodnímu prodeji ve městě,“ stojí dále ve zprávě komise.

Ta upozornila také na další firmou nabídnuté benefity, které by měly finanční rozdíl proti ­ostatním nabídkám vykompenzovat.

„Firma deklaruje záměr založit dceřinou společnost a její sídlo umístit do města, čímž dojde k posílení jeho daňových příjmů. Dále je firma připravena podporovat místní neziskové organizace z oblasti sportu, vzdělávání a požární bezpečnosti,“ píše se ve zprávě hodnotící komise.

Postup není trestný

Podle šéfky klatovského státního zastupitelství Jiřiny Vítovcové policie případ prověřovala s ohledem na to, že postup hodnotící komise může vzbuzovat pochybnosti o správnosti a korektnosti.

„Nebylo ale zjištěno, že by rozhodnutí hodnotící komise včetně starosty bylo ovlivněno korupcí či protekcionismem,“ konstatovala šéfka žalobců.

Jak dodala, pokud nevybrali uchazeče nabízejícího nejvyšší cenu za nájem, ale naopak uchazeče nabízejícího cenu nejnižší, postupovali v mezích svých oprávnění. „Jelikož takový postup není protiprávní, nemůže být ani trestný,“ uzavřela Vítovcová.