Nové kontroly začnou od poloviny května na obou letištních terminálech. Je to poslední příležitost odhalit, zda se v zavazadle nenacházejí nějaké výbušné látky.

Pražské letiště tak reaguje na zvýšené riziko, že by někdo mohl chtít výbušniny do zavazadel umístit.

„Celý proces takové kontroly je veden elektronicky. Při příjezdu zavazadla dochází k načtení tagu zavazadla a jeho automatickému vepsání do předem připraveného formuláře,“ řekl Novinkám manažer provozu bezpečnostní kontroly Matěj Hrdoun.

Přístroj na detekci výbušnin

Přístroj na detekci výbušnin

FOTO: Novinky

Před otevřením zavazadla se pořídí jeho fotografie, což platí i pro závěr celého procesu, kdy bude zkontrolované zavazadlo opět uzavřeno. Omotáno bude letištní páskou a pro cestujícího bude uvnitř zavazadla připraven list s oznámením o provedené kontrole.

Zavazadla procházejí nejmodernějším skenerem

Zavazadla procházejí nejmodernějším skenerem

FOTO: Novinky

Letiště zároveň doporučuje, aby lidé používali při zabezpečení svých zavazadel speciální zámky, které lze otevřít bezpečnostním klíčem (tzv. TSA zámky, které jsou označeny znakem červeného diamantu), případně aby využili jiných možností zabezpečení, jako jsou fólie či snímatelné obaly.

U klasických či integrovaných zámků bez TSA totiž může dojít při otevírání k jejich poškození.

TSA zámky jsou označené znakem červeného diamantu

TSA zámky jsou označeny znakem červeného diamantu

FOTO: Novinky

Bližší informace o kontrolách lidé naleznou na stránkách letiště zde.