Klisna pojmenovaná Sgurr přicestovala spolu s desetičlenným stádem divokých koní v lednu 2015 na milovické pastviny ze Skotska, kde žila ve volné přírodě. Do Čech se stádo dostalo v rámci projektu společnosti Česká krajina, který se snaží obnovit přirozené prostředí v lokalitě dříve využívané jako vojenský prostor sovětskou armádou.

Sgurr se stala na podzim roku 2015 matkou prvního v Česku narozeného hříběte divokých koní. „Loni v říjnu porodila ještě druhé hříbě. Tomu je nyní půl roku a podle veterinárního lékaře by mělo přežít. Se Sgurr se na pastvině rozloučil jak její poslední potomek, tak celé stádo, které mrtvou klisnu obklopilo. Veterinární lékař určil jako předběžnou příčinu smrti koliku, přesnější závěry by měla přinést pitva,“ uvedl ředitel organizace Česká krajina Dalibor Dostál.