„Investice z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj tvořily v letech 2007-2013 v České republice 34 procent všech vládních kapitálových investic a podílely se na ročním růstu českého HDP ve výši dvou procent,“ uvedla náměstkyně ministryně pro řízení sekce evropských fondů a mezinárodních vztahů Olga Letáčková.

Podle ministerstva evropské fondy podpořily vytvoření více než 94 tisíc nových pracovních míst. Přes šest tisíc jich přitom spadalo do oblasti výzkumu.

Díky fondům se mimo jiné postavilo 4526 kilometrů kanalizace, modernizovalo se 147 čistíren odpadních vod a 600 tisíc domácností se mohlo připojit ke kanalizaci.

Podstatný byl i vliv evropských peněz na modernizaci zejména železniční dopravy.

Programové období bylo uzavřeno letos na konci března.

ČR vs EU
Celkově ČR od svého vstupu do EU 1. května 2004 do 31. prosince 2015 zaplatila do rozpočtu EU 429,2 miliard korun a získala 990,4 miliard korun. Kladné saldo čisté pozice České republiky ve vztahu k rozpočtu EU tak souhrnně dosáhlo 561,2 miliard korun.
zdroj: ministerstvo financí