„Věřím, že celou situaci zvládneme. Výrobce oznámil, že výpadek bude asi do května, ale může to být i déle. Žádné prodlení z přeočkování dětí ale nehrozí, protože touto vakcínou se očkuje dítě mezi 10. až 11. rokem věku, tedy je na to rok,“ sdělil Právu ve středu profesor Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví, který je zároveň předsedou České vakcinační společnosti.

Někteří dětští lékaři si ale stěžují na to, že o výpadku nevěděli a že nemají ani informace, čím vakcínu nahradit.

„Není pravda, že by rozočkované děti zůsta­ly bez možnosti přeočkování. K dispozici jsou aktuálně jiné vakcíny, prostřednictvím nichž lze přeočkování provést,“ sdělila Právu týž den Lucie Přinesdomová, mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Lékaři o výpadku věděli od ledna

Problém je jenom v tom, že původní vakcína byla jedna. Náhradou za ni jsou vakcíny dvě, což v podstatě znamená dva vpichy pro děti, upozornila ve středu MF Dnes. Pokud by ale výrobce obnovil v květnu dodávku, dál by se běžně očkovalo původní vakcínou, která obsahuje čtyři očkovací látky najednou.

Už počátkem února ministerstvo bylo informováno výrobcem vakcíny o krátkodobém výpadku s tím, že dodávky do ČR by měly být obnoveny v květnu tohoto roku.ministerstvo zdravotnictví

„Není rovněž pravda, že by lékaři o výpadku nevěděli,“ informovala Přinesdomová. Podle ní již v lednu byli informováni přímo od držitele rozhodnutí o registraci vakcíny.

„Jakmile držitel nahlásí výpadek našemu ústavu, jsou tyto informace veřejně dostupné na internetovém portálu, a to buď přímo v databázi léčiv, nebo v databázi hlášení o změnách v dodávkách. Součástí je pak vždy také informace o nahrazujících přípravcích, jsou-li takové k dispozici, a v tomto případě tomu tak je,“ uvedla Přinesdomová.

Ministerstvo zdravotnictví se zároveň ohradilo proti informaci v tisku, že vakcíny nejsou a nebudou. „Už počátkem února ministerstvo bylo informováno výrobcem vakcíny o krátkodobém výpadku s tím, že dodávky do ČR by měly být obnoveny v květnu tohoto roku,“ sděli­la Právu mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánka Čechová.

„V žádném případě není důvod vyvolávat u veřejnosti pocit jakéhokoliv ohrožení, či dokonce paniku,“ uvedla Čechová.

Podle náměstka Prymuly lékaři celou situaci mohou bez problému zvládnout, a pokud by výpadek byl delší než do května letošního roku, je stát připraven zasáhnout. Zřejmě by se dovezla náhradní vakcína po schválení hlavní hygieničkou ČR. O této možnosti by pak lékaři byli neprodleně informováni.

Výrobce: Dodávka snad v červenci

Výrobce očkovací látky, společnost GSK, ve středu Právu sdělil, že vakcína, která je v současné době na českém trhu nedostupná, obsahuje komponentu tzv. IPV, což je neživá vakcína proti dětské přenosné obrně.

„Problém s dodávkami vakcíny obsahující IPV komponentu jsou globálního charakteru a Česká republika je bohužel jednou z mnoha zasažených zemí,“ sdělil ve středu Právu Jakub Hofmann, mluvčí GSK České republiky.

Uvedl, že omezení dodávek nesouvisí s jejich kvalitou či bezpečností. Informoval, že složitý výrobní proces vícesložkové vakcíny může trvat až 15 měsíců, což znesnadňuje rychlou reakci na změny v poptávce.

„Podle našich interních odhadů bychom mohli první dodávky vakcíny do České republiky obdržet v červenci tohoto roku. Termín se však může měnit, protože dodávky komponenty IPV jsou omezeny globálně,“ informoval Hofmann. Dodal, že společnost podniká všechny možné kroky k zajištění dostupnosti vakcíny v co nejkratší době.