Nový posudek, na rozdíl od toho původního, který zadala soudnímu znalci policie, totiž hovoří ve prospěch úřednic a konstatuje, že žádná škoda nevznikla. Radnice posudek doručila policii v listopadu, tedy v samém závěru vyšetřování, kdy už bylo jasné, že spis půjde státnímu zástupci s návrhem na podání obžaloby.

Bez ohledu na nový posudek ale krajský státní zástupce Václav Průcha podal na úřednice obžalobu za zneužití pravomoci úřední osoby a soud nyní nařídil hlavní líčení.

V případu jde o sedm let starou veřejnou zakázku na venkovní bazén, za který radnice zaplatila 17,5 miliónu. Ve skutečnosti převzala od zhotovitele fóliové jezírko, jehož stavba podle posudku policií ustanoveného soudního znalce Martina Kejhy stála přibližně pět miliónů. Kde skončilo rozdílových více než 12 miliónů korun, zatím není jasné.

Podle našeho právního zástupce nemá posudek vypracovaný policií charakter znaleckého posudkuStarosta obvodu Plzeň 3 Radislav Neubauer (ČSSD)

Podle nového posudku, jímž se nyní ohání radnice a který má Právo k dispozici, odpovídá hodnota jezírka vynaloženým investicím, tedy částce 17 miliónů korun. Posudek ovšem vypracoval úplně jiný znalec, než kterého radní schválili.

Součástí posudku je výčet faktur od zhotovitele díla, firmy Aqua Varia, která se podle údajů ze svých webových stránek dlouhodobě zabývá výstavbou bazénů včetně technologií.

Firma radnici ale naúčtovala v souvislosti s realizací zakázky více než půl miliónu za konzultace a získávání zkušeností. Podezřelá je i faktura od jednoho ze subdodavatelů, jemuž bylo proplaceno několik miliónů za nespecifikované stavební vícepráce.

Starosta městského obvodu Radislav Neubauer (ČSSD) nový posudek obhajuje. „Podle našeho právního zástupce nemá posudek vypracovaný policií charakter znaleckého posudku a nebude moci být adekvátně použit v rámci trestního řízení,“ vysvětlil Neubauer, proč si vedení radnice nechalo objednat nový posudek.

„Z něho vyplývá, že vynaložené investice odpovídají hodnotě stavby. A jelikož nemáme důkazy o tom, že by nám vznikla škoda uváděná policií v trestním spise, nepřipojili jsme se s nárokem na náhradu škody,“ řekl starosta.

Zneužily prý pravomoc

Naopak bývalá místostarostka Jaroslava Maříková (Občané patrioti) považuje zadání posudku za nelogické. „Jako jediná jsem byla proti. Myslím, že pod rouškou, že chceme chránit úředníky, může být strach z toho, že můžou mluvit,“ uvedla.

Trestní stíhání úřednic zahájila policie loni v březnu. Ze zneužití pravomoci úřední osoby obvinila bývalou vedoucí odboru výstavby městského obvodu Plzeň 3 Evu H., šéfku oddělení investic stejného odboru Zdeňku A. a její podřízenou Renátu H.

Podle vyšetřovatelů měly jako osoby odpovědné za realizaci této veřejné zakázky doporučit radnici uzavřít smlouvu s firmou Aqua Varia, ačkoli z policejního šetření vyplývá, že tato společnost nebyla vybrána v souladu s podmínkami soutěže.

Obviněné úřednice měly v rozporu se smlouvou o dílo nechat firmě předem proplatit faktury v hodnotě téměř celé zakázky, i když to neodpovídalo tomu, co se skutečně prostavělo.

Ohledně této stavby byly všechny investice řádně zkalkulovány a v účetnictví obvodu doloženyJiří Strobach, bývalý starosta obvodu Plzeň 3

Stíhané úřednice se hájí tím, že bez schválení vedení, tedy starosty nebo místostarosty, se žádné faktury neproplácely. Dnes již bývalý starosta Jiří Strobach tvrdí, že za stavbu ručil stavební dozor, který byl odborně kvalifikovanější nežli on.

„Ohledně této stavby byly všechny investice řádně zkalkulovány a v účetnictví obvodu doloženy,“ řekl Právu Strobach, který nyní vykonává na radnici funkci předsedy kontrolního výboru. Na policii ale odmítl podle informací Práva vypovídat s tím, že by si tím mohl způsobit nebezpečí trestního stíhání.

Radní ÚMO Plzeň 3 v roce 2009 odsouhlasili vybudování venkovního bazénu s předpokládanými náklady 22 miliónů. Počítalo se s příhřevem vody nebo s různými atrakcemi, jako jsou např. chrliče vody, masážní trysky nebo skluzavky. Následně vypsali úředníci výběrové řízení a o měsíc později rada ÚMO Plzeň 3 schválila jako vítěze firmu Aqua Varia s nabídkovou cenou 17,5 miliónu korun.

Poté starosta Strobach s firmou podepsal smlouvu o dílo. Ta předala stavbu investorovi 15. listopadu 2010, na předávacím protokolu je uveden jako stavba venkovní bazén. Jenže ve skutečnosti se jednalo o fóliové koupací jezírko.

Po zástupcích firmy Aqua Varia už také policisté chtěli vysvětlení. Oba jednatelé, Pavel Komár i Jan Kolbek, odmítli vypovídat ze stejného důvodu jako Strobach, tedy že by si mohli svojí výpovědí přivodit trestní stíhání.