Prozaička Procházková je signatářkou Charty 77. Dcera politika, spisovatele a scenáristy Jana Procházky se v poslední době angažuje zejména v boji proti církevním restitucím.

V minulosti se pokoušela vstoupit do politiky.

Sedm členů rady ÚSTR jmenuje a odvolává Senát.  Návrhy senátorům předkládají vedle prezidenta rovněž Sněmovna a občanská sdružení sdružující politické vězně či odbojáře.

Z navržených kandidátů zvolí Senát dva členy rady z návrhů Sněmovny, jednoho člena z kandidátů navržených prezidentem a čtyři členy z kandidátů navržených občanskými sdruženími.

Volební období členů rady je pět let.