Normu senátorům představila ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD).

Školy by nově měly být financovány na základě počtu odučených hodin, nikoliv pouze na základě počtu žáků. Valachová upozornila, že některé regiony mají v rámci školských zařízení různá specifika, jako jsou například malotřídky. Ty současný systém financování není schopný zohlednit.

Ministryně požádala senátory, aby z normy nedělali rukojmí a politikum.

Odmítla i návrh na vypuštění matematiky z povinných maturit, s nímž přišel školský výbor. Jeho zpravodaj Jiří Růžička (za TOP 09 a STAN) uvedl, že stávající stav, kdy mají žáci možnost volby mezi matematikou a cizím jazykem, je vhodnější.

Povinná matematika zpravidla od roku 2022, někde o rok dřív

Návrh školského zákona chtěli zamítnout senátoři za ODS. Podle nich je novela špatná a zvyšuje administrativu, neboť zavádí desítky normativů, které bude třeba počítat a kontrolovat.

K materiálu se rozpoutala obsáhlá debata, mimo jiné o způsobu výuky matematiky na základních i středních školách a rovněž o vzdělávání pedagogů.

Maturita z matematiky bude povinná od roku 2022 na všech středních školách s výjimkou sociálních, zdravotnických a uměleckých oborů. Již o rok dříve bude povinná maturita z matematiky pro gymnázia a lycea.