"Se smyšlenými výtkami pana generálního ředitele Jiřího Fajta nesouhlasíme a bezprecedentně poškozují dobré jméno naší společnosti, která vykonává služby pro stovky klientů," uvedla v pondělí prokuristka společnosti ABAS Vladimíra Popardowská. Podle ní za dobu platnosti smlouvy došlo k jednomu standardnímu problému, kdy návštěvník opakovaně sahal na exponáty, a proto musela ostraha zasáhnout.

Bezpečnostní agentura, která budovy galerie střeží, vypověděla galerii smlouvu v pátek, důvodem podle ní bylo nezaplacení faktur. Podle Popardowské je odstoupení od smlouvy s okamžitou splatností kvůli závažnému porušení ze strany NG přesně popsáno ve smlouvě.

Galrie dluží společnosti za listopad a prosinec přes šest miliónů korun. Kvůli sporu s agenturou musela Národní galerie v Praze o víkendu zavřít všechny své budovy, znovu otevřít se mají v úterý.

Fajt v neděli v reakci na situaci řekl, že zodpovědnost za zavření galerijních budov nese firma ABAS. Tvrdí, že galerie měla s firmou problémy od začátku jejího fungování. Zaměstnanci ABAS podle něj hrubě porušovali pracovní povinnosti, což se projevovalo i ve fyzických konfliktech s návštěvníky. „Zaměstnanci místo toho, aby střežili, ve službě spali. V posledních měsících jsme navíc zaznamenali nápadně zvýšenou četnost poškozování děl v našich výstavních sálech,“ uvedl ředitel galerie.