„Základním principem datalinku (služby Controller–pilot data link communications; CPDLC) je elektronická komunikace spočívající v zasílání textových zpráv mezi střediskem řízení letového provozu a palubou letadel,” popsalo ŘLP.

Komunikace prostřednictvím CPDLC probíhá prostřednictvím standardního kanálu v pásmu VKV.

Za hlavní výhody letoví dispečeři považují bezpečnost a rychlost systému. Nemělo by se tak stát, že by se některý z účastníků komunikace přeslechl, nebo špatně rozuměl. Některé z povelů lze vysílat automaticky a rovněž nedochází k blokaci hlasového kmitočtu, skrze nějž piloti komunikují s řídící věží.

Pilot může tímto způsobem například požádat o změnu letové hladiny nebo o napřímení letové trati. Primárně může být tento systém využit pro komunikaci, která nevyžaduje okamžitou odezvu.

Prostřednictvím datalinku lze případně poslat tísňovou zprávu i v případě poruchy rádia nebo obsazení provozního kmitočtu.

Zavádění bude postupné

„Od zahájení provozu tuto službu využívá přibližně 70 až 90 letadel denně,” uvedlo ŘLP s tím, že zatím jde pouze o zlomek z 2500 letadel, která se denně vyskytnou v českém vzdušném prostoru.

Od příštího roku bude používání systému, na základě požadavku Evropské komise, povinné, zavádění systému však počítá s řadou odkládacích podmínek a výjimek. Prozatím tak nebude povinný například pro malé letouny, upřesnil mluvčí ŘLP Richard Klíma.