Nejspokojenější jsou lidé v produktivním věku a lidé s vyšším vzděláním. Nejmenší míru spokojenosti deklarují lidé nad 60 let a se základním vzděláním. Nejčastěji jsou spokojeni voliči stran vládní koalice, ale meziročně narostl podíl kladných odpovědí i u voličů ODS a KSČM.

„Z celkového pohledu na výsledky vyplývá, že u poloviny občanů (50 procent) převládají při hodnocení roku 2016 pozitivní pocity,” uvedla agentura. Tito lidé mají dojem, že vše jde, jak má, vše se daří, mají pocit vyrovnanosti či štěstí. Negativní pocity jako obavy, neklid, bezmocnost či vztek převládají u třetiny lidí.

V meziročním srovnání vzrostl podíl pozitivně naladěných lidí o 10 procentních bodů. Podíl těch, kteří vývoj vnímají negativně, se o 12 procentních bodů snížil. Celkem 17 procent lidí spojilo hodnocení loňského roku s únavou či nudou.

„Nejčastěji volenou charakteristikou pro hodnocení minulého roku je 'vše jde tak, jak má jít' (23 procent). V časové řadě jde o historické maximum tohoto hodnocení. Naopak pocit strachu, obav a nejistoty oslabil na 19 procent a je na historickém minimu,” připomněl STEM.

Méně optimističtí jsou lidé v hodnocení toho, zda změny loňského roku přinesly více spravedlnosti. S tímto názorem vyslovilo souhlas 29 procent lidí. Meziročně jde o pokles o tři procentní body.