„Paradoxně jsou vyváženy i ty léky, u kterých si lékárníci často stěžují na jejich nedostatek. Jako příklad mohu uvést přípravky určené k léčbě cukrovky, ale také antidepresiva, léky na epilepsii či astma,“ uvedl ředitel SÚKL Zdeněk Blahuta.

Z ČR byly vyvezeny tisíce balení léků pro pacienty trpící anginou pectoris i léky na cukrovku 2. typu nebo chronickou obstrukční plicní nemoc.

Léky mířily zejména na Slovensko, v jednom z odhalených případů se jednalo o reexport do Spolkové republiky Německo.

Další kontroly stále probíhají a SÚKL odhaduje, že objem nelegálních reexportů bude výrazně větší.

„Doposud jsme byli přesvědčeni, že největší potíže představují legální reexporty, které nejsou legislativně nijak vymezeny. Nyní však vidíme, že tato problematika je mnohem širší a komplikovanější,“ uvedl ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD), který hodlá prosadit novelizaci zákona o léčivech, ta by reexporty upravila.