Páry, kterých se záměna embryí týká, budou muset řešit právní věci. Jak se taková situace dá z hlediska zákona vyřešit?

Odpovím vám hypoteticky, protože neznám konkrétní okolnosti. Záměna embryí neznamená, že matka byla oplodněna cizím spermatem, ale její vajíčko a již vyvíjející se zárodečná buňka byla implantována do nesprávné matky, která není biologickou matkou a z pohledu práva s takovým oplodněním souhlas nedala.

Otec nejenže není biologickým otcem, ale rovněž nedal souhlas s tímto typem oplodnění. Rodiče vždy musí být informováni, že jde o cizí genetický materiál, a musí dát s tímto výslovně souhlas.

Nemusí se dělat vůbec nic, protože matkou je žena, která dítě porodila, a otcem muž, který s umělým oplodněním dal souhlas. Nikdo je nemůže nutit k popření otcovství, i když vědí, že dítě není jejich.

A jaké jsou tedy právní možnosti řešení?

Právních možností je několik. Za prvé ukončit těhotenství, o svém těle i mateřství rozhoduje žena. Za druhé po narození dítěte popřít otcovství manžela matky (muže, který dal s oplodněním souhlas), toto můžou učinit matka i otec.

Na základě testů DNA se zjistí, kdo jsou skuteční rodiče narozeného dítěte, a pak lze zahájit proces osvojení biologickými rodiči.

Za třetí nemusí se dělat vůbec nic, protože matkou je žena, která dítě porodila, a otcem muž, který s umělým oplodněním dal souhlas. Nikdo je nemůže nutit k popření otcovství, i když vědí, že dítě není jejich.

Variant řešení je tady víc…

Ano, nicméně odpovědi jsou podle českého práva, ale dle informací, které mám z médií, jde o páry, které nejsou občany ČR. Pak ani jejich dítě není občanem ČR a výše uvedené otázky se budou řešit podle práva státu, jehož občanem je novorozené dítě, případně rodiče, nebo kde žijí.

Co mohou páry, jichž se záměna embryí týká, požadovat od institutu umělého oplodnění, kde se chyba stala?

Mohou požadovat náhradu újmy, a to jak případnou úhradu za špatně provedený zákrok, tak náhradu újmy citové za zásah do rodinného života. Lze předpokládat mimosoudní narovnání.

Upravuje český právní řád nějak institut náhradního mateřství, kdy zárodečné buňky páru donosí náhradní, nepříbuzná matka? 

V tomto případě nejde o náhradní mateřství, protože za náhradní mateřství je považována dohoda mezi neplodným párem a ženou, která od počátku ví, že nosí cizí dítě, a je dohodnuta, že jej po porodu předá do péče těmto rodičům. Náš právní řád řeší pouze otázky umělého oplodnění a určení otcovství. V této souvislosti náhradní mateřství ani takto omylem vzniklé není řešeno.