„V průběhu výběrového řízení i během dodatečného dotazování uchazečů se ukázalo, že je potřeba výrazně zpřesnit technické požadavky,” uvedl ke zrušení původního řízení Rýdl. Na nové podobě tendru už podle něj ŘSD pracuje a upravenou soutěž se chystá v nejbližší době vypsat.

Ministerstvo dopravy původně plánovalo umístit tři měřicí zařízení na úseky mezi Psáři a Souticemi, Jihlavou a Velkým Beranovem a mezi Měřínem a Velkým Meziříčím. K tomu měly nově přibýt další dva radary na některém z ostatních dopravních omezení v místech rekonstrukce brněnské dálnice.

Loni radary na D1 zachytily přes 150 tisíc hříšníků

Nyní tak není jasné, kam budou zařízení definitivně umístěna. Podle Rýdla by ale alespoň jedno z nich mělo být na dálnici poblíž Prahy. Vloni totiž ŘSD úsekové měření zahájilo nedaleko Brna v úseku mezi Ostrovačicemi a Kývalkou, nyní proto chce měřit rychlost naopak blíže hlavnímu městu.

Úsekové měření na dálnici D1

Úsekové měření na dálnici D1 v roce 2016

FOTO: Mapy.cz

Právě toto zařízení, které vloni odhalilo 153 tisíc neukázněných řidičů, by se mělo letos objevit se začátkem jarní stavební sezóny na některém z opravovaných úseků. K němu by měl přibýt také systém, který doposud ŘSD používalo pouze jako informativní. Nově by ale i tento systém měl být uzpůsobený k tomu, aby mohl sloužit jako podklad pro udílení pokut.

V tendru pak ŘSD poptává dalších pět sad kamer pro úseková měření. Ty umějí po projetí automobilu měřeným úsekem automaticky vypočítat rychlost vozidla a tyto informace předat policii a příslušným obcím s rozšířenou působností. Podle ministerstva mají být trvale umístěné jen v opravovaných úsecích, kde rychle jedoucí vozidla ohrožují stavební dělníky. Na úsecích bez snížení rychlosti úřad umisťování měřicích zařízení neplánuje.