Možnost, aby rodičovský příspěvek dostávali i muži a mohli nově nastoupit i otcovskou dovolenou, má přispět k většímu zapojení mužů do péče o děti, poznání, co péče o děti znamená. Cílem je i umožnit partnerce, aby nastoupila do zaměstnání. Především však má přispět k posílení vztahu mezi otci a jejich dětmi.

Obdoba nově zaváděné otcovské dovolené platí i ve 23 státech Evropské unie.

Propagátoři toho, aby s dětmi během dvou či tří let zůstal doma místo matky otec, jsou zklamáni poměrně malým zájmem otců o rodičovskou dovolenou. Mezi hlavní důvody podle jejich názoru patří skutečnost, že výše rodičovského příspěvku (celkem 220 tisíc korun, vyplácených po dobu dvou či tří let), mužům nenahradí jejich výdělek.

Otec na plný úvazek

To potvrzuje i fakt, že pokud se otcové dobrovolně přihlásí místo matky na rodičovskou, tak to činí často v případech, kdy příjem matky je podstatně vyšší než jejich, tedy jejich pobyt na rodičovské je pro rodinu finančně výhodný, či když nemohou sehnat odpovídající zaměstnání popřípadě jsou ve stávajícím zaměstnání nespokojení. O rodičovskou mají zájem i muži, kteří v otcovské roli vidí svoji hlavní realizaci a smysl života.

Kladem je, že současná společnost už nevidí v otcích, kteří pečují o děti, exoty, ale považuje již otce na rodičovské dovolené za poměrně běžný jev, za ocenění hodné muže, pokud chtějí ulevit ženě v jejích povinnostech.

Podle pediatrů a psychologů je třeba větší zapojení otců do péče o děti jen vítat.

Dítě vyrůstá v harmonické rodině, kde o něj pečují stejnou měrou oba partneři, poznává mužské a ženské vzory, vidí u rodičů kooperaci a soulad. Muži poznají, že rodičovská dovolená není období snadného života, ale poměrně velmi fyzicky i psychicky náročné období.

V současnosti jen ve čtyřech procentech domácností tráví muž více času domácími pracemi a starostí o děti než žena. Ve většině domácností (64 procent) je to žena, která  zastává většinu prací a péče o domácnost a děti.

Tradice a normy

Při správné snaze zapojit do péče o děti muže však musí převládat zdravý rozum, upozorňují pediatři i rodinní poradci. Snaha o větší zastoupení mužů při péči o dítě nemůže současně likvidovat tradiční roli žen, popírat, že na role matek se ženy připravují od dětství, protože je v jejich biologické podstatě.

Mateřský instinkt není prázdný pojem, stejně tak jako nemá racionální obdobu mužské společenství, kde by si muži na pískovišti spontánně vyměňovali zkušenost z praní plen a recepty na buchty, shodují se experti. Východiskem by rozhodně nebyla ani zákonná norma nařizující pravidelné střídání v péči o dítě matky a otce.

Češi a Češky jsou ale téměř stoprocentně přesvědčeni (95 % dotázaných), že otec by měl být v prvních letech života dítěte doma přítomen co nejvíce, aby s ním navázal vztah v jeho raném věku. Výraznou podporu má i názor, že v prvních třech letech života dítěte se o něj nejlépe postará matka (80 %). Většina dotazovaných je ale i pro možnost využívání mateřských školek.

Přibližování hladiny výdělků

Pro podporu vyššího zastoupení účasti otců při péči o dítě je důležitý přístup jejich zaměstnavatelů. Prubířským kamenem budou právě zkušenosti ze zavádění otcovské dovolené. Zvýšit se také musí nabídka částečných úvazků pro matky, aby neztrácely svoji kvalifikaci.

Pro podporu rodin je potřebné pokračovat i v přibližování hladiny výdělků mezi muži a ženami za stejnou práci. Současný až čtvrtinový rozdíl nemá podle odborníků opodstatnění. Svůj přínos může mít i rozvoj různých forem školek pro starší děti.

Klíčový je však přístup samotných mužů. Pomoc při výchově dětí, dělba práce v domácnosti musí být dobrovolná a přirozená, vycházející ze vzájemného vztahu mezi partnery. Tady je podle statistik nadějná generace mladých, převážně vysokoškolsky vzdělaných mužů a žen. Z nich se také rekrutuje značný počet otců, kteří jsou na rodičovské dovolené.